CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR HARAP ANDA BERSEDIA SAYA AKAN PAPARKAN TAJUK PENTING DAN SPOT QUESTION NEXT WEEK ..GAMBATTE KU DASAI JA NE
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Monday, March 9, 2009

HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PENENTANGAB GOLONGAN QURAISY DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NABI MUHAMMAD S.A.W UNTUK MENGA


HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PENENTANGAB GOLONGAN QURAISY DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NABI MUHAMMAD S.A.W UNTUK MENGATASINYA

A. PENGENALAN ( 3m)

1. Pada 17 Ramadhan bersamaan 6 Ogos 610 masihi, Nabi Muhammad s.a.w menerima
wahyu yang pertama Surah Al – Alaq ayat 1- 5 daripada Malaikan Jibrail, ini
bermakna dengan rasminya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan era Islam
akan bermula yang seterusnya akan menghancurkan era zaman jahiliah.
2. Turunnya wahyu ke dua surah Al Muddathir ayat 1-7 menjadi permulaan episod
dakwah Nabi Muhammad s.a.w, kepada penduduk Makkah bagi memberi peringatan
kepada manusia tentang azab Allah bagi mereka yang ingkar dan syurga bagi
mereka yang taat kepada perintah Allah.
3. Dakwah secara sulit disampaikan kepada mereka yang karib dan kenalan rapat
dengan baginda selama 3 tahun dengan penuh waspada agar matlamat dakwah
tercapai terutamanya apabila umat Islam belum ada kekuatan disamping bilangan
anggotanya amat sedikit. Rumah Al – Arqam bin Abi Al – Arqam dijadikan markan
untuk Nabi Muhammad s.a.w memberi penerangan, tunjuk ajar serta bimbingan
kepada orang Islam. Hasilnya lebih kurang 40 orang telah menerima Islam.
Seterusnya apabila Nabi Muhammad menerima wahyu Allah dalam Surah Al – Hijr
ayat 94 yang bermaksud “ sampaikanlah oleh mu secara terang – terangan segala
apa yang diterangkan dan berpalinglah oleh mu secara terang – terangan. Dermulalh
dakwah secara berterangan yang disampaikan oleh Rasullah kepada kaum kerabatnya
Bani Hashim dan mengumpulkan orang ramai di Bukit Safa yang terdiri daripada
bani Fihr dan Bani Adi. Rasullah telah menyeru orang Arab supaya menyembah
Allah yang esa dan meninggalkan penyembahan berhala dan tegas mengingatkan
bahawa azab Allah s.a.w sangat hebat dan dahsyat bagi orang yang tidak beriman.
4. Latar-belakang Kota Makkah

B. ISI-ISI PENTING ( 5 isi x 2m = 10 m )

Pihak Quraisy mula menentang

1. Ingin mengekalkan kuasa dan pengaruh. Sebelum kepimpinan Kota Mekah terletak di tangan Hashim, moyang Nabi Muhammad dan Abd. Mutalib. Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib, bapa saudara baginda. Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad kerana keupayaannya yang luar biasa itu. Jika mereka memeluk Islam dan mengikut baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hashim.

2. Kerana persamaan taraf, agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf sesama manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan system sosial jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan Quraisy. Mereka ini masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. Dengan terlaksana ajaran Islam maka bermakna tidak ada beza antara ketua dan pengikut antara yang kaya dan yang miskin dan antara tuan dengan hamba. Semua manusia pada pandangan Islam adalah sama kecuali bagi orang bertaqwa.


3. Kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah kerana mahu pertahankan pusaka nenek moyang. Mereka akan kehilangan kedudukan dari sudut sosial dan politik serta ekonomi seperti amalan sembah berhala yang tidak lagi dibenarkan dalam Islam. Kaum Quraisy hilang punca rezeki daripada penjualan berhala dan patung berhala akan pupus. Amalan buat dan jual patung berhala adalah warisan nenek moyang dan ini sebabkan ajaran Nabi Muhammad ditentang kerana dianggap mencela agama berhala.

4. Kaum Quraisy takut hari pembalasan seperti yang dibawa oleh ajaran Islam. Konsep dosa pahala dan seksa neraka dan hari kiamat begitu menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar telah banyak lakukan perkara keji dalam Islam seperti rompak dan zina. Keadaan ini berbeza dalam amalan sembah berhala kerana segala dosa dapat dihapuskan menerusi pengorbanan terhadap berhala.

5. Kaum Quraisy Mekah tentang Rasulullah kerana irihati kedudukan Nabi Muhammad s.a.w sebagai nabi dan rasul.

Langkah – langkah Yang Diambil Oleh baginda Untuk Mengatasinya.
( 5 isi x 2 m = 10 m )

1. Di peringkat awal penentangan rasullah dan penganut Islam lebih bersikap
sabar menghadapi segala tindakan kaum Quraisy sehingga tawaran para
Malaikat untuk membantu baginda untuk mengangkat bukit Safa untuk
ditimpakan ke atas orang – orang Taif yang menyakiti baginda pun ditolak.
Baginda terus berdoa ‘Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku kerana
mereka tidak tahu”.

2. Menebus hamba yang diseksa oleh tuanya dan memberikan bantuan kepada
orang – orang yang lemah yang dizalimi dan ditindas. Misalnya Bilal yang
diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf telah dibeli oleh Saidina Abu
Bakar lalu dimerdekakannya. Saidina Uthaman bin Affan dan Saidaitina
Khadijah juga banyak mengorbankan harta benda mereka untuk membantu
orang – orang Islam masa itu.

3. Melakukan hijrah ke Habsyah untuk meringankan beban kezaliman yang
dilakukan oleh orang – orang Makkah. Rasullah mencadangkan agar umat
Islam berhijrah ke Habsyah ( Ethopia ) kerana rajanya pada masa itu
beragama Nasrani dan bersikap adil. Hijrah ke Habsyah berlaku sebanyak 2
kali. Kali pertama pada tahun ke – 5 kersaulan nabi Muhammad yang terdiri
daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Pada kali ke dua pada tahun
ke – 7 kerasulan nabi Muhammad terdiri daripada 83 lelaki dan 18 orang
perempuan yang diketuai oleh Jaafar bin Abi Talib. Turut serta ialah Sadina
Uthman bersama isterinya Ruqaiyah puteri Rasullah, Abu Huzaifah dan isteri,
Zubir bin Al – Awwam, Mus’ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf dan
ramai lagi.

4. Berlindung di bawah perlindungan orang – orang Makkah yang
mempunyai kedudukan terutamanya daripada Bani Hashim sendiri ( konsep
jiwar ) Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib. Para hamba yang
telah dibeli dan dimerdekakan diberi perlindungan di bawah orang – orang
yang mempunyai kedudukan. Menerusi undang – undang tetamu atau Jiran (
qanun al – Jiran ) orang – orang Islam ketika itu terjamin keselamatan
mereka.

5. Hijrah Rasullah s.a.w, bersama Saidina Abu Bakar ke Madinah telah
diberitahu oleh Allah ketika kaum Quraisy bersepakat mengambil tindakan
mengepung rumahnya dan hendak membunuh baginda. Hijrah yang berlaku
pada 16 julai 622 Masihi ini telah membawa sinar baru kepada seluruh umat
islam ketika itu. Kejayaan hijrah ini adalah daripada pancaran yang teliti dan
strategi yang berkesan. Kumpulan demi kumpulan umat Islam tiba di
Madinah. Dan menumpang tinggal dan kasih sayang bersama para sahabat
golongan Ansar. Akhirnya sebuah negara Islam yang kuat dan mantap dibina
dibawah pimpinan Rasullah dengan bantuan para sahabat.

6. Nabi mencari tapak yang baru dengan pergi ke Taif

7. Nabi sentiasa berdoa kepada kaumnya terutama dengan pengislaman Saidina
Umar Al-Khattab

C. KESIMPULAN ( 2m )

Kesabaran dan kekuatan iman umat Islan dalam mengadapi penentangan di samping perancangan strategik yang berkesan pasti akan membuahkan kejayaan dengan izin Allah.

MASYARAKAT JAHILIYAH MEMPUNYAI PELBAGAI KEPERCAYAAN DAN AGAMA..


MASYARAKAT JAHILIYAH MEMPUNYAI PELBAGAI KEPERCAYAAN DAN AGAMA..
BINCANGKAN PENYATAAN TERSEBUT

A. PENGENALAN ( 3 markah )

1. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah, iaitu bermula dari
tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman kedatangan Islam ( 610 M)
2. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini –tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci
sebagai panduan.
3. Nabi Muhammad s.a.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Perkataan Jahiliah
yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam
semua aspek kehidupan.
4. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu, kepercayaan agama dan
kepercayaan adat. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh
bangsa Arab, sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan
tradisi lama yang diwarisi.
5. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk
sebahagian daripada budaya hidup mereka.

B. ISI-ISI PENTING ( 7 isi x 3m = 21 m )

Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan
oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan)
yang direka oleh manusia sendiri.

1. Agama Wathani ( berhala )
Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani, iaitu agama sembah berhala yang diperbuat
daripada batu, kayu atau emas. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan
mudarat, mempunyai keberkatan dan sebagainya. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah.
Antara yang popular ialah Al-Uzza, Al-Manat, dan Al-Hubal

2. Agama Yahudi
Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci, iaitu kitab Taurat. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah.

3. Agama Nasrani
Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab.

4. Agama Hanif
Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Penganutnya digelar Hunafa”. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s.a.w sendiri.


5. Agama Majusi
Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Mereka menyembah matahari dan api. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik.

6. Agama penyembahan Cekarawala
Mereka menyembah matahari, bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan.

7. Agama Animisme
Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok, mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat.

8. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme)
Mereka menyembah malaikat, Jin, roh nenek moyang dan sebagainya. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan, dan menjamin keselamatan mereka.

9. Penyembahan Tuhan Padang Pasir.
Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi.

10. Kepercayaan tahyul
a) Kepercayaan tangkal azimat
b) Roh orang mati menjadi burung.
c) Percaya kepada ahli nujum.
d) Percaya kepada ahli sihir.
e) Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan- Jika ke kiri
membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan.
f) Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia.
g) Mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari
perantauan, ini bermakna isterinya telah berlaku curang.
h) Membuat keputusan melalui anak panah.

C. KESIMPULAN (1 markah )

Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas, sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Kedatangan agama islam telah memberi sinar baru dalam kehidupan masyarakat jahiliah.

BINCANGKAN KEPENTINGAN ZAMAN NEOLITIK KEPADA PERKEMBANGAN TAMADUN MANUSIA.
A. PENGENALAN. ( 3 markah )

1. Sebelum kewujudan tamadun manusia, manusia menyara kehidupan mereka dengan memburu binatang dan memungut hasil tanaman yang tumbuh meliar. Cara kehidupan tersebut berubah kira – kira 3,500 tahun dahulu apabila manusia mengetahui cara – cara menternak binatang. Dengan adanya pengetahuan itu perubahan yang besar telah berlaku dalam kehidupan manusia.

2. Melalui kegiatan bercucuk tanam dan menternak binatang, manusia mula mengeluarkan sendiri keperluan makanan mereka. Sejak sepuluh ribu tahun dahulu, masyarakat pemungut dan memburu itu semakin pupus. Manusia juga mula membina tempat tinggal yang tetap di kawasan perkampungan sekitar kawasan mereka menjalankan kegiatan bertani dan menternak. V. Gordon Childe, seorang ahli arkeologi terkemuka mensifatkan perubahan – perubahan itu sebagai satu revolusi dalam kehidupan manusia.

3. Sungguhpun perubahan itu berlaku secara beransur – ansur di tempat – tempat tertentu pada period yang berbeza – beza, tetapi ia telah mewujudkan garis pemisah yang sangat ketara dalam sejarah kehidupan manusia dengan zaman sebelumnya. Kebanyakkan ahli sejarah menganggap perubahan dalam zaman Neolitik ini sama pentingnya dengan revolusi perindustrian abad ke – 18 dan abad ke – 19 dari segi mencetuskan perubahan – perubahan ke atas kehidupan manusia.

4. Perbezaan Zaman paleolitik dan zaman neolitik – cirri-ciri secara umum

5. Ahli sejarah percaya penemuan kaedah menanam dan menternak binatang bermula sekitar 10,000 – 5,000 ribu tahun lalu di Asia Barat. Di kawasan inilah manusia mula menanam gandum dan barley serta menternak kambing, biri – biri dan khinzir sebagai bekalan makanan mereka. Di kawasan ini jugalah munculnya perkampungan manusia yang awal, Jerico, yang terletak di Palestine mengikut analisis radiokarbon muncul pada tahun 7800 sm. Kawasan seluas 8000 ekar ini didami oleh tiga ribu orang penduduk. Manakala di catal Huyuk di selatan Turki muncul pada tahun 6500 SM. Kira – kira pada tahun 4500 SM. Kampung – kampung Neolitik bertebaran muncul di Iran, Iraq, Syria, Turki dan Mesir.

B. KEPENTINGAN ZAMAN NEOLITIK KEPADA PERKEMBANGAN TAMADUN MANUSIA.

( 7 isi x 3 markah = 21 markah )

Perubahan yang berlaku itu membawa beberapa perubahan besar ke atas kehidupuan manusia antaranya ialah:

1. Aktiviti penanaman dan penternakan binatang telah meningkatkan taraf hidup kerana manusia tidak perlu lagi bergantung kepada sumber – sumber semulajadi yang dapat ditemuinya. Manusia telah dapat menambah bekalan keperluan mereka dengan menanam tanaman di kawasan lebih luas dan menternak binatang dengan lebih banyak.

2. Penemuan bajak dan roda – telah menambahkan lagi daya produktiviti manusia. Penemuan bajak misalnya menyebabkan manusia mula menggunakan tenaga haiwan bagi membantu meringankan pekerjaan mereka. Haiwan seperti kuda atau kerbau dilatih untuk mengangkut barang atau membajak sawah.

3. Kemunculan perkampungan membolehkan manusia membina kawasan petempatan tetap di kawasan – kawasan tertentu dan mereka tidak lagi perlu berpindah randah kerana kini mereka sudah dapat bergantung kepada bekalan makanan yang dihasilkan di sekitar kawasan petempatan mereka. Peningkatan ini berlaku bukan sahaja dari segi kuantiti, tetapi juga kualitinya. Ini menyebabkan kawasan petempatan itu semakin berkeupayaan menampung jumlah penduduk yang ramai. Kualiti pemakanan manusa bertambah baik dan bekalannya juga dapat diperolehi secara berterusan.
Kemunculan perkampungan seperti di Jerico menunjukan bahawa inilah buat pertama kalinya manusia hidup dalam komuniti yang besar menetap, mempunyai tempat kediaman tetap dan mengawal pengeluaran makanan mereka sendiri.

Perkampungan yang sama juga dikatakan berlaku di Asia Tenggara ( 9000 SM ), Greece ( 8000 SM ), Kepulauan Britian dan Scandinavia, Mesir, Amerika dan China ( 7000 SM ). Di kawasan ini juga manusia mula membina perkampungan, menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan binatang. Di Asia Tenggara misalnya, manusia menggunakan pengetahuan mereka menanam padi sawah dan menternak lembu dan kerbau untuk keperluan mereka.

4. Kemajuan pertanian dalam zaman ini menyebabkan manusia semakin berupaya mengawal dan menggunakan sumber alam seperti tembikar , tanah liat dan kayu . Ini menyebabkan kehidupan mereka lebih stabil dan terjamin baik sebagai individu mahupun sebagai satu komuniti. Keadaan ini membawa kepada berlakunya pertambahan penduduk yang semakin pesat. Kehidupan di satu – satu kawasan petempatan juga menjadi semakin kompleks. Bermula dengan kemajuan inilah juga membawa kepada perubahan besar dari segi hubungan manusia dengan alam persekitaran mereka. Buat pertama kali, manusia mula menggunakan pengetahuan ( ilmu ) untuk menyara hidup mereka

5. Peningkatan produktiviti yang dapat menjamin keperluan bekalan di satu – satu kawasn membolehkan sesetengah penduduk di situ menjalankan kegiatan bukan pengeluaran seperti kegiatan kesenian atau aktiviti keagamaan. Ini membawa kepada bermulanya penambahan bilangan kerja dalam masyarakat.

6. Kehidupan yang bertambah kompleks tadi menyebabkan masyarakat perlu kepada pengkhususan kerja untuk menjalankan tugas tertentu mengikut kemahiran dan kebolehan seseorang. Misalnya masyarakat memerlukan pemimpin untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada mereka. Pahlawan pula diperlukan untuk menjaga keamanan. Masyarakat memerlukan pendita untuk menjalankan kegiatan agama.

7. Dari situ, munculnya institusi – institusi pemerintahan, keagamaan, pendidikan dan sebagainya sebagai organisasi untuk membolehkan manusia dapat adaptasi dan mengawal alam sekeliling mereka. Pemimpin, pahlawan dan pendita muncul sebagai orang berkuasa. Pahlawan dapat senjatanya. Paderi pula dengan pengetahuannya mengenai tuhan. Sementara majoriti masyarakat yang tidak memiliki alat dan pengetahuan itu menjadi pengikut. Lama kelamaan masyarakat di suatu petempatan terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat.

8. Urbanisasi – perkampungan berubah menjadi Bandar menyebabkan masyarakat tahu menggunakan tembaga , besi bagi menggantikan batu spt dalam aktiviti pertanian. Kemajuan yang boleh dibawa revolusi neolitik membuka laluan kepada penggunaan tembaga dan besi menggantikan batu sebagai alat senjata dan juga akhirnya sekitar tahun 3000 – 4000 SM membawa kepada munculnya bandar sebagai pusat kehidupan baru manusia.

9. Agama dan kepercayaan telah membantu manusia akur dengan hukum alam. Membawa kepada penyembahan pemujaan unsur alam dan dewa dewi bagi mengelakkan kejadian malapetaka menimpa mereka seperti kemarau , banjir , tanaman tidak menjadi dan sebagainya.

10. Setelah kehidupan manusia menjadi lebih kompleks, manusia bukan sahaja perlu memikirkan secara rasional bagaimana menambah hasil pertanian dan ternakan, tetapi juga menyimpan ilmu pengetahuan mereka. Ini membawa kepada munculnya tulisan untuk memenuhi keperluan tersebut.

C. . KESIMPULAN. ( 2 markah )

Kemajuan yang dicapai oleh manusia melalui revolusi Neolitik membuka jalan kepada berkembangnya tamadun manusia. Keperluan kehidupan yang semakin bertambah dan pelbagai membawa kepada terciptanya pelbagai alat dan kemahiran bagi menghasilkan barangan atau membentuk institusi bagi memenuhi keperluan berkenaan. Dari situlah munculnya teknologi membina sistem perairan, sistem politik, intistusi keagamaan dan pendidikan bagi melicinkan perjalanan kehidupan masyarakat dan survival mereka seterusnya.Apabila sesebuah masyarakat manusia menunjukan keupayaan berbuat demikian, maka munculnya manusia terbuka luas setelah berlakunya revolusi neolitik. Jadi, revolusi neolitik mempunyai kepentingan yang amat besar dalam membawa manusia kepada kehidupan seperti yang kita nikmati sehingga hari ini.

1. HURAIKAN PERANAN DAN PENGARUH ALAM SEKITAR DALAM PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERKEBUDAYAAN PADA ZAMAN PRASEJARAH DENGAN MERUJUK KEPADA CONTOH-CONTOH YA

1. HURAIKAN PERANAN DAN PENGARUH ALAM SEKITAR DALAM PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERKEBUDAYAAN PADA ZAMAN PRASEJARAH DENGAN MERUJUK KEPADA CONTOH-CONTOH YANG SESUAI.

A. PENDAHULUAN ( 3 markah )

1. Definisi zaman prasejarah ialah zaman yang tidak merekodkan secara bertulis mengenai kehidupan manusia. Kehidupan manusia dapat dikesan menerusi bukti-bukti yang diwarisi seperti binaan-binaan, fosil-fosil , artifak , tembikar,serpihan tulang manusia.
2. Zaman ini terbahagi kepada 3 peringkat-zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam. Dari segi jangka masa dan keadaanya.
3. Zaman sejarah- zaman bermulanya tamadun awal manusia ( zmn neolitik )
yang memperlihatkan adanya catatan rekod sejarah kehidupan manusia.
4. Contoh manusia pra sejarah – Peking man , Jawa man , Neanderthal dan Cro-magnon ,

B. ISI-ISI PENTING ( 5 isi x 4 markah = 20 markah )

1 Cara hidup

Pengaruh alam sekitar kepada cara hidup sebagai parasit persekitaran Masyarakat
Paleolitik Mereka berpindah randah dlm kumpulan kecil / hidup nomad dalam
lingkungan kawasan yang luas disebabkan pada tahap Plestosen dimana muka bumi
dilitupi
ais/air batu dan kawasan daratan telah ditenggelami air. Cara hidup nomad juga
disebabkan oleh keperluan mencari bahan makanan Mereka juga tidak berharta.
Pencairan air batu telah mengubah cara hidup masyarakat Pada zaman Neolitik
manusia tidak lagi berpindah randah , Mereka mempunyai harta dan tanah.mereka
mula membina petempatan yang tetap dan seterusnya wujud kampung-kampung sebagai
petempatan awal yang seterusnya mempengaruhi proses urbanisasi.

2. Petempatan
Persekitaran yang sejuk telah mempengaruhi masyarakat Paleolitik tinggal
di dalam gua ,lubang bawah tanah , bawah ranting kayu utk melindungi diri dari kesejukan dan ancaman binatang buas. Contoh petempatan di Gua Niah,Sarawak , Tingkayu Sabah dan lain-lain lagi.
Perubahan cuaca panas membawa kepada kemunculan tasik dan sungai dijadikan sebagai
tempat mereka tinggal di tepi sungai, persisiran pantai dan tanah pamah Menjalankan kegiatapertanian dan mula menetap dan membina perkampungan. Contoh perkampungan manusia yang awal,
Jerico, yang terletak di Palestine mengikut analisis radiokarbon muncul pada tahun 7800 sm.
Kawasan seluas 8000 ekar ini didami oleh tiga ribu orang penduduk. Manakala di Catal Huyuk
di selatan Turki muncul pada tahun 6500 SM. Kira – kira pada tahun 4500 SM.


3. Ekonomi
Pengaruh alam sekitar dalam aktiviti ekonomi. Pada zaman Paleolitik manusia memperoleh
bahan-bahan makanan berdasarkan pencarian yang tidak habis – habisan,
memperolehi sumber alam semata-mata menerusi kegiatan berburu, menangkap ikan
dan memunguthasil hasil hutan dan asas ekonomi tidak dapat menampung
pertambah bilangan penduduk yang ramai .
Perubahan persekitaran dan iklim berikut dengan tamatnya zaman air batu apabila binatang – binatang yang biasa diburu lenyap dengan pengunduran lapisan – lapisan air batu. Iklim yang lebih panas serta kemunculan tumbuh – tumbuhan memaksa manusia pada zaman neolitik mengubahsuaikan ekonomi memburu kepada ekonomi pertanian dan penternakan . Banjir yang kerap berlaku mengekalkan kesuburan tanah unruk aktiviti pertanian. Manusia mula menanam gandum dan barley serta menternak kambing, biri – biri dan khinzir sebagai bekalan makanan mereka.
Kemunculan perkampungan, kegiatan bercucuk tanam dan menternak binatang seperti di Jerico itu menunjukan bahawa inilah buat pertama kalinya manusia hidup dalam komuniti yang besar menetap, mempunyai tempat kediaman tetap dan mengawal pengeluaran makanan mereka sendiri. Lebihan makanan juga membawa kepada munculnya perdagangan . Bermula dengan kemajuan inilah juga membawa kepada perubahan besar dari segi hubungan manusia dengan alam persekitaran mereka. Buat pertama kali, manusia mula menggunakan pengetahuan ( ilmu ) untuk menyara hidup mereka.

4. Peralatan
Pengaruh alam sekitar dalam menghasilkan peralatan untuk kegunaan seharian.
Dengan adanya batu , kayu dan tulang binatang menyebabkan Masyarakat Paleolitik
Mencipta peralatan sebagai senjata walaupun buatannya lebih kasar dan fungsinya terhad.
Terbukti dengan munculnya alat – alat batu seperti “pebble” dan “flaked tool” yang dibuat untuk memenuhi fungsi – fungsi ekonomi dan mempertahankan diri. .
Pada zaman neolitik dengan penemuan logam dan gangsa , kepelbagaian alat – alat telah dihasilkan dengan kaedah – kaedah pembuatan peralatan yang lebih kompleks dan halus. Perkembangan dalam bidang pertanian pula membawa kepada penciptaan teknologi pertanian seperti cangkul , bajak , tajak dan roda .Kebudayaan materialnya termasuk tembikar dan penggunaan benang kapuk dan bulu untuk proses penenunan yang baru dipelajarinya.

5. Kepercayaan
Alam mempengaruhi lahirnya satu bentuk kepercayaan dalam diri manusia. Kehidupan manusia pada zaman percaya benda di sekeliling mereka mempunyai semangat yang harus dihormati.
Hutan,pokok gunung matahari, laut angin dan panahan petir dan sebagainya mempunyai semangat atau penjaga yang harus dihormati dan dipelihara agar tidak merasa marah.
Manusia Neolitik telah memepertajamkan pemikiran konseptual mereka. Pemikiran konseptual mungkin merangkumi nilai – nilai agama yang berkaitan dengan penyembahan dewa – dewi untuk menjamin hasil tanaman dapat berlipat kali ganda. Masyarakat Neolitik percaya kejadian banjir dan kemarau telah membawa kepada semangat tanaman yang perlu dipuja untuk mengalakan ditimpa bencana. Dengan ini Lahirlah upacara-upacara pemujaan, upucara ritual ( pengkebumian – keranda dll), tarian , amalan korban sebagai bukti bahawa mereka percaya kpd kuasa alam semesta .
utk mengawal dan melindungi kehiodupan mereka.


6. Sungai
Kemunculan sungai turut mempengaruhi kemunculan petempatan, sistem pengairan untuk pertanian .Kepelbagaian tumbuhan rumput menjadi bahan makanan kepada binatang ternakan di lembah sungai .
Sungai juga terdapatnya Sumber protein , bahan binaan ( lumpur/tanah liat ) untuk membuat batu
bata sebagai alat pengangkutan dan perhubungan serta aktiviti perdagangan

7. Kejadian panahan petir dan kilat menyambar pokok menjadi faktor galakan mereka menghasilkan api dengan kaedah geseran batu . Api merupakan elemen penting bagi memanaskan badan dalam persekitaran yang sejuk Ianya juga mendorong mereka melukis gambar binatang di dinding gua kerana mereka percaya gambar tersebut ada kuasa ghaib yang membantu mereka berburu.

8. Alam sekitar juga mempengaruhi manusia pada zaman paleolitik membuat pakaian daripada kulit dan bulu binatang disebabkan suhu yang sejuk. Keadaan ini berbeza pada zaman neolitik mula membuat pakaian daripada gentian tanaman. Perubahan persekitaran telah mempengaruhi manusia pada masa itu mencipta alat tenunan.


C. KESIMPULAN ( 2 markah )

Kesimpulannya menunjukkan bahawa alam sekitar telah banyak mempengaruhi corak kehidupan manusia pada zaman Paleolitik dan Neolitik. Corak kehidupan manusia bergantung kapada perubahan persekitaran. Manusia telah dapat menyesuaikan diri dalam keadaan yang berbeza melalui pemikiran ,pembelajaran dan penciptaan ke arah kehidupan yang lebih teratur dan bertamadun .

BAB 1 TAMADUN ISLAM

MAKSUD JAHILIAH

Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL - QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:- Surah Al – Hijr Ayat 25. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Tiada Mempunyai Peradaban. Tidak Berakhlak. Tidak Boleh Membaca & Menulis. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Yahudi. Nasrani.Hunafa. Animisme

Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:- hubungan perdagangan. kegiatan diplomatik. kegiatan aktiviti agama. Pengaruh kuasa asing. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. ( majusi )

AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Sikap Mengagongkan Kaabah. Hajar Al – Aswad. Berhala Diperbuat Daripada Batu.Emas,Perak,Makanan.

Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. Al – Latt.Al – Manat.Al – Uzza.Al – Manar Hubal. Makkah Pusat Agama Berhala. Musin Haji, Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Berasal dari parsi. Api lambang agama ini. Tiada nabi & rasul. Mengikut nabi – nabi palsu.

3 mazhab:- Kayumarthian Zarwaniyah. Zaradustiyah Banyak di anuti di :- yaman. oman bahrin. Mereka memuja api. Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

ANIMISME Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. • Kitab taurat. • Kaum bani israiel. • Mengubah kitab suci taurat. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar.

AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. • Kitab injil. • Bani israil – penganut utama. • Ubah suai. • Ahl – kitab – penganut tulen. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah

SOSIAL

2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). arab badwi ( luar bandar )

Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang. Tawanan menjadi hamba. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. Mengamalkan sistem kabilah. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Dendam. Meluaskan pengaruh. Perselisihan faham

2 GOLONGAN :- Badwi. Hadari. Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang sesama sendiri. Tawanan dijadikan hamba.

Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. Sanggup membunuh bayi perempuan. Berkahwin tanpa had & batasan. Hamba – golong paling hina. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun

EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. • Perdagangan. • Rompakan. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. • Kegiatan penternakan - badwi

ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Hanya 17 orang yang celik huruf. • Buta huruf begitu meluas. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. • Tidak tahu membaca & menulis. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. • Sinar baru selepas kedatangan islam.

RUMUSAN :

Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka.

LATIHAN

Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah.

A. Pengenalan

1. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.

2. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.

3. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

HANTAR TUGASAN ANDA

name:
email:

SOALAN 1 MAKSUD JAHILIAH:
jahil dari segi agama
Quraan Merumuskan Tiada Nabi
Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan

other comments:

KELAS KOMPUTER DI CITY CYBER RM120.00 MS OFFICE BASIC

CITY CYBER : PUSAT MAKLUMAT ANDA

WE SELL LAPTOP AND DESKTOP PC & UPGRADE COMPUTER