CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR HARAP ANDA BERSEDIA SAYA AKAN PAPARKAN TAJUK PENTING DAN SPOT QUESTION NEXT WEEK ..GAMBATTE KU DASAI JA NE
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Thursday, November 4, 2010

Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di Nusantara sebelum abad ke-15 Masihi.Soalan 1.

Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di Nusantara sebelum abad ke-15 Masihi.

Jawapan:

1. Pengenalan (3m)

a. Nusantara (Alam Melayu) menjadi tumpuan pedaganga-pedagang India, Arab dan China sejak abad pertama lagi.
b. Sember-sumber bertulis China, India,Arab dan Yunani membuktikan bahawa kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang pesat sebelum kebangkitan kerajaan Melayu Melaka.
c. Di antara pusat-pusat perdagangan yang muncul di Alam Melayu berdasarkan sumber-sumber berikut iaitu:
i. sumber China Tun-Sun, Tan chu-Li, Pan-Pan dll
ii. sumber Yunani(Ptolomy)-Takola, Kole dan Sabaria
iii. sumber India-Takola, Kataha, Kalagam, Tambaralinga
iv. sumber Arab-Kalah, Qaqullah dan Tiyumah

2. Isi-isi Jawapan (7 Isi x 3 = 21 m)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perdagangan di Nusantara

a) Faktor kedudukan geografi gagasan kepulauan Melayu yang strategik
 Terletak di tengah-tengah perjalanan perdagangan Timur dan Barat yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing seperti China, India, Arab dan kepulauan Melayu sendiri
 Angin Monsun Barat Daya dan Timur Laut juga membantu pedagang-pedagang China dan India pergi ke gugusan kepulauan Melayu

b) Kekayaan sumber asli
 Nusantara kaya dengan hasil hutan seperti kayu gaharu, kapur barus dan rotan
 Kekayaan hasil pertania seperti rempah ratus, teh, beras dan lain-lain
 Hasil-hasil laut seperti kowri(mata wang), kerang dwi katup, tiram mutiara dan lain-lain
 Hasil Perlombongan seperti emas, bijih besi, antimony dan lain-lain

c) Pemerintahan dan pentadbiran yang cekap, teratur dan stabil
 Kebanyakan kerajaan di Alam Melayu mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tersusun
 Empayar Srivijaya – terdapat sistem pemerintahan kerajaan pusat dan wilayah
 Empayar Melaka – wujud sistem Pembesar Empat Lipatan dan sistem perundangan sepeti Undang-undang Laut Melaka
 Sistem ini melicinkan serta mengekalkan keamanan dan memajukan perdagangan

d) Peranan Orang laut
 Orang Laut direkrut untuk bertanggungjawab menjaga keselamatan kawasan perairan untuk membanteras kegiatan perlanunan
 Mereka mengawal jalan-jalan laut supaya selamat daripada ancaman dan serangan lanun
 Orang Laut juga memaksa kapal-kapal dagang singgah berdagang
e) Kemudahan perdagangan dan pentadbiran perniagaan
 Pemerintah menyediakan kemudahan-kemudahan di pelabuhan seperti tempat menginap, tempat perniagaan, gudang, sistem sukatan dan timbangan yang standard, kemudahan membaiki kapal dan lain-lain
 Di Melaka, Syahbandar, Nakhoda dan Kiwi mengurus hal-hal perdagangan
 Mata wang logam digunakan dalam urusniaga

f) Hubungan politik dengan China
 Hubungan persahabatan Srivijaya, Majapahit dan Melaka dengan China bererti mendapat pengiktirafan dan perlindungan daripada China daripada ancaman musuh
 Suasana aman dan damai membolehkan kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar
 Hubungan erat dengan China menggalakkan kemasukan ramai pedagang dari China

g) Peranan dan pengaruh agama
 Srivijaya dan Majapahit merupakan empayar beragama Hindu-Buddha di Nusantara
 Pusat perkembangan agama Buddha membantu mengmbangkan kegiatan perdagangan dengan India dan China yang seagama
 Melaka merupakan empayar Islam, dapat menarik pedagang Islam

3. Kesimpulan (1m)

-Perkembangan perdagangan di Nusantara berlaku kerana kedudukannya di pesisiran
pantai dan kepentingannya berasaskan kepada penguasaan lalu lintas perdagangan
di antara China dan India.
-Atau apa-apa yang berkaitan

Sunday, October 31, 2010

Terangkan peranan yang telah dimainkan oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar dalam menyebarkan dan mempertahankan agama Islam pada zaman Nabi.PENDAHULUAN

-Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Merekalah yang sentiasa menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda.

-Golongan Muhajirin atau penghijrah adalah kaum Quraisy yang memeluk Islam dan mengikut Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah manakala golongan Ansar atau pembantu terdiri daripada Suku Aus dan Khazraj.
-Golongan Muhajirin merupakan golongan awal memeluk Islam dan mereka layak menjadi pemimpin kerana telah sanggup berkorban demi Nabi dan Islam.

Isi-ISI PENTING

A. Peranan Golongan Muhajirin
 
1. Peranan mereka di Mekah

Semasa berada di Mekah merekalah golongan umat Islam yang mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan oleh kaum Musyrikin Mekah keimanan mereka sukar digugat dan tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang contohnya keluarga Ammar b Yassir dan Bilal b Rabah.
Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya contohnya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dimana mereka banyak membeli hamba-hamba Islam yang diseksa supaya dapat dibebaskan. Arqam sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah.

Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman makkiah. Mereka menyeru kepada kaum keluarga, sahabat handai dan penduduk Mekah yang lain kearah agama yang benar.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman, Uthman, Talhah, Zubair, Saad Abi Waqas, Abu Ubaidah dan Arqam b Abi Arqam.

  Mereka sanggup meninggalkan Mekah dan segala kekayaan yang dimiliki semata-mata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar keatas nilai keamanan umat Islam di Mekah.

2. Peranan mereka di Madinah

Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah membekalkan sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab, Hamzah b Abdul Muttalib, Ali b Abi Talib dan lain-lain.
Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan contohnya selepas peristiwa Aqabah Nabi mengutus Mus’ab b Umair untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam.

B. Peranan Golongan Ansar

1. Peranan mereka di Mekah

Hanya terhad dalam peristiwa Aqabah 1 dan 2. Mereka sanggup menerima Islam dalam keadaan dimana orang-orang Mekah menentangnya dengan hebat. Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan mengajak Nabi meninggalkan Kota Mekah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah.
Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. Sesungguhnya ikrar Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah.

2. Peranan mereka di Madinah

Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Mekah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosioekonomi seperti menyediakan tempat tinggal, makanan, keselamatan, modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini.
Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam terutama semasa menghadapi peperangan contohnya Salman b al Farisi.

  Golongan Ansar juga menyumbangkan banyak harta benda dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar, Uhud dan Khandak.
Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. Proses ini bermula selepas peristiwa ikrar Aqabah 1 dan 2.
Nabi Muhammad telah melantik para nuqabak (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah.
 
KESIMPULAN

Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan bagi mamastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah.

Tuesday, January 26, 2010

Huraikan golongan masyarakat dan perkembangan kelompok masyarakat Islam di EropahKomposisi Kaum

1.Barbar.

Kebanyakan beragama Islam dan bukan kaum berpindah-randah.
Majoritinya tinggal di desa bekerja sebagai buruh dan petani.

Perkembangan:

Hanya sedikit yang tinggal di bandar bekerja sebagai tukang tangan
Nenek moyang mereka merupakan pejuang Islam yang membuka negeri Sepanyol
Mereka datang ke Sepanyol kerana mencari penghidupan baru Mereka bergabung dengan orang Arab bagi menghadapi penentangan orang Kristian

2.Arab.

Bilangannya kecil tetapi berpengaruh kerana merupakan golongan pemerintah.
Pengaruhnya tersebar dalam bidang politik, kebudayaan dan peradaban

Perkembangan:
Memiliki ladang-ladang besar dengan hasil yang lumayan
Pada mulanya, kaum Mawali bertuankan Arab
Selepas itu, puak Mawali telah berasimilasi dengan orang Arab dan bersemangat Arab

3.Muwalladun

Kaum Muslimin dari keturunan bangsa Sepanyol.
Lebih ramai daripada kaum Arab.

4.Mozarab
Orang Kristian yang tinggal di Sepanyol dan bernaung di bawah pemerintahan Islam.
Tinggal di luar bandar dan bandar
Bertutur mengikut loghat Rom.
Bagi yang terpelajar: boleh menulis dan bertutur Bahasa Arab dengan baik.

Perkembangan:

Ada di antara mereka sangat terpesona dengan kebudayaan Islam manakala ada yang begitu fanatik terhadap bangsa dan agama mereka
Bagi golongan yang bergitu fanatik terhadap bangsanya, mereka menyokong gerakan yang dilancarkan oleh Ibn Hafsun yang dikatakan beragama Islam dan cuba memperjuangkan kepentingan bangsa Sepanyol. Ada juga yang berhijrah ke negeri Kristian di Utara Sepanyol.

5.Yahudi dan Hamba

Puak Yahudi tidak ramai - mempunyai sumbangan dalam bidang intelektual.
Hamba terdiri daripada dua iaitu puak Negro dan puak Saqalibah (Slav) termasuk puak Frank dan Utara Sepanyol.

Perkembangan:

Puak Saqalibah sangat berpengaruh dan bilangannya ramai - berkhidmat di istana dan menjadi tentera upahan - menjad berpengaruh dalam politik selepas memeluk Islam

Wednesday, October 14, 2009

JELASKAN TAKTIK DAN STRATEGI PEPERANGAN YANG DISARANKAN OLEH SUN TZU DALAM BUKU ‘ SENI PEPERANGAN ‘( ART OF WAR ).Soalan 1 :
A. PENGENALAN.

1. Latarbelakang Sun Tzu.

1.1 Berkhidmat sebagai panglima tentera bagi kerajaan Wu dan memimpin pasukan tentera bagi menewaskan negeri Chu dan Ying..
1.2 Menghasilkan sebuah buku berjudul seni peperangan yang dianggap buku ketenteraan yang tertua dan terbaik.
1.3 Buku Seni Peperangan mengandungi 6000 patah perkataan dalam 13 bab mengemukakan 13 taktik dan strategi peperangan yang harus diketahui oleh panglima tentera.
1.4 Taktik dan strategi yang disarankan oleh Sun Tzu mempengaruhi pemerintah di negara China untuk meluaskan kuasa dan mengukuhkan kedudukan politik mereka.
2. Idea ini mempengaruhi para pemerintah dan pemimpin di China ketika itu.
3. pada zaman sekarang idea ini digunakan untuk tujuan perniagaan.Born c. 544 BC (traditional)
Died c. 496 BC (traditional)
Occupation Military commander
Ethnicity Chinese
Writing period 722–481 BC or 476–221 BC (disputed)
Subjects Military strategy
Notable work(s) The Art of War

un Tzu[1] is traditionally believed to have authored The Art of War, an influential ancient Chinese book on military strategy considered to be a prime example of Taoist thinking. Sun has had a significant impact on Chinese and Asian history and culture, both as an author of The Art of War and through legend. During the 19th and 20th centuries, Sun's The Art of War grew in popularity and saw practical use in Western society, and his work has continued to influence both Asian and Western culture and politics.

Historians have questioned whether or not Sun was an authentic historical figure. Traditional accounts place him in the Spring and Autumn Period of China (722–481 BC) as a heroic general of the King of Wu who lived c. 544—496 BC. Scholars accepting his historicity place his supposed writing The Art of War in the Warring States Period (476–221 BC), based on the descriptions of warfare in the text. Traditional accounts state that his descendant, Sun Bin, also wrote a master treatise on military tactics.

ISI – ISI PENTING 10 isi x 2 markah

13 taktik dan strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu dalam buku Seni Peperangan :

1. Anggaran.
i. merujuk kepada kajian teliti oleh pemerintah sebelum melancarkan peperangan kerana ia melbatkan nyawa dan masa depan negara


2. Melancarkan peperangan.
i. panglima tentera harus memastikan kemenangan dicapai dalam masa yang singkat peperangan yang berpanjangan harus dielakkan kerana tidak mendatangkan sebarabg faedah, melemahkan semangat askar serta memakan kos yang tinggi.

3. Strategi menyerang.
i. seseorang panglima perang harus mengatur strategi untuk menawan musuh tanpa peperangan yang berlarutan. Strategi yang terbaik ialah menewaskan musuh tanpa kekerasan4. Taktik penempatan.
i. taktik penempatan yang baik ialah apabila dapat memilih lokasi yang paling baik untuk menempatkan tentera dan harus dirahsiakan dari pihak musuh. Seseorang bpanglima tentera yang baik mampu mengubahsuai taktiknya bersaskan tindak tanduk musuh.

5. Mobilisasi tentera.
i. Sun Tzu menyarankan agar pasukan tentera sentiasa mengawasi gerak geri musuh. Khemah tentera harus dibina di tempat yang tinggi dan menghadap matahari. Serangan dengan mendaki gunung harus dielakkan.6. Kelemahan dan kekuatan.
- kesudahan sesuatu peperangan dapat ditentukan jika seseorang panglima tentera dapat menggunakan kelebihan yang ada pada tenteranya dengan paling berkesan. Contohnya, pasukan tentera yang tiba lebih awal mempunyai persediaan yang lebih berbanding pasukan tentera yang lewat.

7. Menjalankan muslihat.
i. Sun Tzu menegaskan apabila menghadapi musuh yang lebih kuat, tipu muslihat adalah taktik terbaik yang boleh digunakan.

8. Sembilan pemboleh ubah.
i. Sun Tzu menyenaraikan sembilan keadaan yang boleh dihadapi atau wujud dalam peperangan dan bagi setiapa keadaan atau situasi tersebut tindakan yang berbeza harus dilakukan.

9. Situasi dan keadaan.
i. jika digunakan sebaik mungkin ia memainkan peranan yang penting. Sun Tzu berpendapat bilangan anggota tentera tidak semestinya menetukan kemenangan atau kekalahan. Apa yang lebih penting ialah adalah cara panglima tentera mengagihkan tenteranya.

10. Mengenali bentuk muka bumi.
i. Sun Tzu telah mengenalpasti enam jenis bentuk muka bumi antaranya ialah yang mudah dilalui, tempat yang sukar dilalui dan menyebabkan kelewatan, tempat yang sempit tempat yang tinngi dan jauh daripada musuh

11. Iklim atau cuaca.
i. keadaan berperang amat digalakkan pada musim panas dan kering serta berangin.12. Serangan menggunakan api.
i. elakkan menggunakan api dalam peperangan kecuali jika terdesak kerana kemusnahan yang berlaku adalah sangat buruk. Penggunaan api dicadangkan ialah membakar peralatan, membakar gudang senjata, membakar saluran makanan dan membakar tentera musuh.

13. Menggunakan pengintip.
i. menurut Sun Tzu, panglima tentera yang baik mampu memperoleh kejayaan kerana telah mengumpul maklumat yang cukup tentang musuh melalui pengintipan. Sun Tzu telah mengkelaskan pengintip kepada lima jenis :
a. pengintip tempatan – penduduk negeri musuh
b. pengintip dalaman – terdiri daripada pegawai – pegawai musuh
c. pengintip kedua – dua pihak – pengintip yang dihantar oleh musuh digunakan untuk mendapat maklumat tentang pihak musuh.
d. Pengintip maut .B. KESIMPULAN ( 1 markah ):

Jelaslah bahawa buku yang dihasilkan oleh Sun Tzu mengandungi banyak maklumat tentang strategi peperangan. Malah banyak idea yang dikemukakan oleh Sun Tzu mempengaruhi pemimpin tentera Barat seperti Napoleon Bonaparte dan tentera Nazi Jerman. Idea – idea ini juga dikaji oleh pakar –pakar ketenteraan China, Korea dan Jepun. Maklumat yang terkandung dalam karya ini amat berharga. Karya ini banyak mengutarakan pertalian di antara pertimbangan dari segi politik serta polisi ketenteraan dan telah menjadi panduan kepada ahli politik dan ahli perniagaan sehingga sekarang.

Monday, September 28, 2009

MASYARAKAT ISLAM DI SEMANANJUG ARAB


2 KELOMPOK MASYARAKAT ARAB:

ARAB SELATAN ( KAHTAN ) ATAU ARIBAH.
ARAB UTARA ( ADNAN ) ATAU MUSTARIBAH.
SEBELUM ISLAM.
ARAB SELATAN LEBIH MAJU & BERTAMADUN.
KERAJAAN SABA & HIMYAR.
SELEPAS KEDATANGAN ISLAM.
ORG ARAB AKTIF DLM PELBAGAI BIDANG.
AKTIVITI SEMAKIN MELUAS – PENGARUH DAKWAH.

DI LUAR SEMENANJUNG TANAH ARAB

MASYARAKAT ISLAM DI IRAQ.
AHL AL-AYAM:
SUKU SYAIBAN DI TIMUR LAUT STA.
MENYERTAI PERANG AL-RIDDAH.
MEMPUNYAI PEMIMPIN SPT
AL-ASHTAR.
MALIK BIN AL-HARITH AL-NAKHAAI.
HUJR ADI AL-KINDI.
GOLONGAN TENTERA YG TERAWAL DI IRAQ.

3 GOLONGAN DI IRAQ:
GOLONGAN YG PERNAH MURTAD.
KAUM MUHAJIRIN & ANSAR.
AHL AL-AYYAM.
MELAKSANKAN PENTADBIRAN KETENTERAAN DI IRAQ.
PEMBAYARAN ELAUN.


MASYARAKAT ISLAM DI SYAM

DI UTARA STA MERANGKUMI : PALESTINE, JORDAN & SYRIA.
SEBELUM ISLAM – DIBAWAH KEKUASAAN ROM.
ORANG ARAB DARI SUKU KAUM:
KALB.
LAKHAM
JUDHAM.
BANGSA LAIN : YAHUDI & ROM.MASYARAKAT ISLAM DI MESIR

NEGERI YANG TUA DIPERINTAH OLEH 30 DINASTI:
FIRAUN.
ISKANDAR ZULKARNAIN.
PTOLEMYS.
ROM
ISLAM.
KAUM QIBTI : BERAGAMA KRISTIAN PROTESTAN & KHATOLIK.
UMAR AL-KHATAB : BERLAKUNYA PERLUASAN KUASA ISLAM.

PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH


DIBENTUK MELALUI DAKWAH – GOLONGAN PENGHIJRAH/MUHAJIRIN.
MENYEBARKAN ISLAM KPD ORANG MADINAH KETIKA MUSIM HAJI : 3 TAHUN BERTURUT-TURUT.
TAHUN KE-11 KERASULAN : ORG KHZARAJ MENEMUI NABI MUHAMMAD – TUNAIKAN HAJI.
BUKIT AQABAH – NABI MEMBERIKAN PENERANGAN TENTANG ISLAM.
MUSIM HAJI BERIKUTNYA : 11 ORG KHAZRAJ & 2 ORG AUZ MENEMUI NABI.
TERMETERINYA PERJANJIAN AQABAH 1.

SELEPAS PERJANJIAN AQABAH 1 : MU’AB BIN UMAYR – DIHANTAR KE MADINAH UTK:
SEBARKAN ISLAM.
MENGAJAR AYAT – AYAT AL QURAAN.
TAHUN 13 KERASULAN NABI MUHAMMAD: 73 ORG AUZ & KHAZRAJ MENEMUI NABI.
MENGHASILKAN PERJANJIAN AQABAH II : MENYENTUH HAL PEPERANGAN.
MELANTIK 12 NAQIB : 9 KHAZRAJ & 3 AUZ

HIJRAH ‘PERPINDAHAN’

PERPINDAHAN UMAT ISLAM DARI MAKKAH KE MADINAH.

TUJUAN HIJRAH

RASA KECIWA DGN SIKAP PERMUSUHAN MUSYRIKIT DGN UMAT ISLAM DI MAKKAH.
MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT ISLAM YANG KUAT.

ORG ISLAM MERANCANG DGN TELITI SEBELUM HIJRAH.
ABU SALAMAH BIN ABD. AL-ASAD : ORANG PERTAMA YANG BERHIJRAH PADA 1 MUHARAM.
ROMBONGAN PERTAMA SERAMAI 70 ORANG & TIDAK DIKETAHUI ORANG MUSYRIKIN.
BERGERAK DALAM KUMPULAN KECIL

KEPENTINGAN HIJRAH:
1.MEMPERGIATKAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM.
SATU PROSES JANGKA PANJANG UMAT ISLAM.
MENDAPAT TEMAN SETIA : ABU BAKAR.
KEREDAAN & RESTU ALLAH

2. TAHUN HIJRAH DLM KALENDER ISLAM.
DIBUAT PADA ZAMAN KHALIFAH UMAR AL-KHATAB.
KESAN : URUSAN NEGARA ISLAM DIJALANKAN DGN LANCAR.
MENGIKUT PEREDARAN BULAN:
12 BULAN SETAHUN.
354 HARI DLM SETAHUN.

3. HIJRAH : ARAHAN DRPD ALLAH & PEKERJAAN BERKAITAN DGN AGAMA.
MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH.
MADINAH : PUSAT SESUAI UTK PENYEBARAN ISLAM.
MEMPERLIHATKAN UNSUR MUKJIZAT.
MEMPERTINGKATKAN KEIMANAN.

4. MENJALANKAN KEGIATAN POLITIK LEBIH BEBAS.
MEMBENTUK PIAGAM MADINAH – PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM.
KEGIATAN KETENTERAAN ISLAM BERKEMBANG LUAS.

5. KEDUDUKAN EKONOMI ISLAM SEMAKIN KUKUH.
MUHAJIRIN MEMBERIKAN BANTUAN KPD ANSAR.
MADINAH : KEDUDUKAN YANG STRATEGIK.
SISTEM EKONOMI ISLAM DIPERKENALKAN.
KEMAKMURAN & HIDUP LEBIH STABIL.

6. SOSIAL
ZAMAN JAHILIAH : HIDUP SECARA INDIVIDULSTIK.
SELEPAS HIJRAH BERASASKAN AKHLAK & AKIDAH.
SETIAP ORANG DIBERI KEBEBASAN TANPA MENGIRA KAUM, AGAMA & KETURUNAN.
KONSEP UMMAH.

7. PWMBWNTUKAN UMMAH
UMMAH : MASYARAKAT ATAU UMAT MANUSIA.
PIAGAM MADINAH : ASAS PEMBENTUKAN UMMAH.
PENYEBARAN ISLAM DI MADINAH LEBIH MUDAH BERBANDING DGN MAKKAH – UMMAH.
USAHA MENDAULATKAN AGAMA ISLAM.
PEMBINAAN MASJID – IBADAT & MASYARAKAT.
NABI MUHAMMAD MENYATUKAN UMAT ISLAM DI MAKKAH & MADINAH.
SELEPAS HIJRAH : 2 GOLONGAN MUHAJIRIN & ANSAR.

a.KAUM MUHAJIRIN.
PENGIKUT NABI YG BERHIJRAH DARI MAKKAH KE MADINAH.
ISTILAH BERASAL DRPD PERKATAAN HIJRAH – PINDAH.
MENDAPAT SOKONGAN & PERTOLONGAN KAUM ANSAR.
SURAH AL-BAQARAH :215 & AL-IMRAN :191.
MEMPERSAUDARAKAN MUHAJIRIN VS ANSAR.
b.KAUM ANSAR.
PENDUDUK MADINA : AUZ & KAZRAJ YG BERAGAMA ISLAM.
MEMBANTU NABI SEBELUM & SELEPAS HIJARH
BANYAK BERKORBAN UTK KEMBANGKAN ISLAM.

C. PENYATUAN UMMAH
MEMPERSAUDARAKAN KAUM MUHAJIRIN & ANSAR.
PERLAKSANAANNYA : MEMPERSAUDARAKAN 2 ORG MUHAJIRIN DGN ANSAR.
SEMANGAT PERSAUDARAAN : TIDAK MERASAKAN PERBEZAAN ANTARA MUHAJIRIN & ANSAR.
LEBIH KPD IKATAN PERSAUDARAAN AKIDAH & KEPERCAYAAN.
MUHAJIRIN TERLIBAT DGN PERNIAGAAN & PERDAGANGAN : TIDAK MENGHARAP SEPENUHNYA.

KUMPULAN MUNAFIK : BERPURA MENGANUT ISLAM – MUSUH DLM SELIMUT.
INGIN MENDAPAT KEPENTINGAN & KERJASAMA DNG YAHUDI.
ABDULLAH BIN UBAY : KOMPLOT DGN BANI QAINUQA.
PERANG KHANDAK – KAUM MUNAFIK MEMIHAK KPD YAHUDI. TIDAK PEROLEHI APA-APA

PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM DI MAKKAH.

AKTIVITI DAKWAH

DAKWAH – USAHA/CARA MEMBENTUK MASYARAKAT ISLAM MAKKAH.
DILAKUKAN SECARA : SULIT & TERANG-TERANGAN.
SECARA SULIT:
KAUM KELUARGANNYA.
ANAK – ANAK ANGKATNYA.
SAUDARA MARA & PARA SAHABAT.
DILAKUKAN SELAMA 3 TAHUN.

ORANG PERTAMA YANG MENGANUT ISLAM:
SITI KHADIJAH ( WANITA)
ALI BIN ABU TALIB ( KANAK – KANAK )
ABU BAKAR AL- SIDDIQ ( LELAKI DEWASA )
DAKWAH SECARA SULIT DILAKUKAN BERHATI-HATI.
AL-ARQAM BIN ABI AL-ARQAM : MENGHADIAHKAN RUMAHNYA UTK PUSAT GERAKAN PENYEBARAN ISLAM.
3 TAHUN SECARA SULIT. TURUN WAHYU – SECARA TERBUKA.
SAMBUTAN DINGIN & MENGUTUK PERBUATAN NABI: ABU LAHAB – SURAH AL-LAHAB : 1-5

TENTANGAN & CABARAN
MUSYRIKIN TENTANG USAHA DAKWAH & MENCABAR BAGINDA TUNJUKAN MUKJIZAT.
KAUM QURAISY TERHINA KRN NABI MENYELAR AGAMA MEREKA – NENEK MOYANG.
MEMINTA ABU TALIB MEMUJUK NABI – TERUSKAN USAHA DAKWAH.
SIKAP & PENDIRIAN ABU TALIB TERHADAP NABI – MUSRIKIN MARAH.
GAGAL PUJUK NABI : TAWARKAN PEREMPUAN & KEMEWAHAN – TETAPI GAGAL.

CARA KOMPROMI – MINTA NABI MENYEMBAH BERHALA & MEREKA SEMBAH TUHAN NABI MUHAMMAD.
DITOLAK OLEH NABI MUHAMMAD. – SUARH AL-KAFIRUN.
QURAISY TAK MAHU BERALAH KRN –TAK MAHU KUASANYA TERGUGAT.
CARA PENYIKSAAN – ORNG ISLAM DISEKSA TETPI ISLAM SEMAKIN BERKEMBANG.
UMAT ISLAM HIJRAH KE HABSYAH & DILINDUNGI OLEH RAJA HABSYAH & TERTARIK DGN ISLAM.

PENGISLAMAN UMAR AL-KHATAB – SATU TAMPARAN KPD ORG MUSYRIKIN. ORG ISLAM KEMBALI SEMULA KE MAKKAH.
MEMULAUKAN BANI HASYIM & MUTTALI SERTA UMAT ISLAM – MELEMAHKAN PENGARUH UMAT ISLAM.
MEREKA HANYA BOLEH KELUAR PADA MUSIM HAJI – AMBIL KESEMPATAN SEBARKAN ISLAM.

SEBAB PENENTANGAN KAUM QURAISY KPD ISLAM.

INGIN MENGEKALKAN KUASA & PENGARUH SELAMA INI.
ISLAM PENTINGKAN PERSAMAAN TARAF & SANGAT BERTENTANG DGN MEREKA.
MEMPERTAHANKAN PUSAKA NENEK MOYANG. BIMBANG AMALAN INI AKAN HAPUS.
TAKUT PADA HARI PEMBALASAN KRN MEREKA BANYAK MELAKUKAN DOSA.
IRIHATI DGN KEDUDUKAN NABI MUHAMMAD.

BAB 1 TAMADUN ISLAM

MAKSUD JAHILIAH

Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL - QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:- Surah Al – Hijr Ayat 25. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Tiada Mempunyai Peradaban. Tidak Berakhlak. Tidak Boleh Membaca & Menulis. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Yahudi. Nasrani.Hunafa. Animisme

Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:- hubungan perdagangan. kegiatan diplomatik. kegiatan aktiviti agama. Pengaruh kuasa asing. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. ( majusi )

AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Sikap Mengagongkan Kaabah. Hajar Al – Aswad. Berhala Diperbuat Daripada Batu.Emas,Perak,Makanan.

Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. Al – Latt.Al – Manat.Al – Uzza.Al – Manar Hubal. Makkah Pusat Agama Berhala. Musin Haji, Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Berasal dari parsi. Api lambang agama ini. Tiada nabi & rasul. Mengikut nabi – nabi palsu.

3 mazhab:- Kayumarthian Zarwaniyah. Zaradustiyah Banyak di anuti di :- yaman. oman bahrin. Mereka memuja api. Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

ANIMISME Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. • Kitab taurat. • Kaum bani israiel. • Mengubah kitab suci taurat. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar.

AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. • Kitab injil. • Bani israil – penganut utama. • Ubah suai. • Ahl – kitab – penganut tulen. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah

SOSIAL

2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). arab badwi ( luar bandar )

Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang. Tawanan menjadi hamba. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. Mengamalkan sistem kabilah. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Dendam. Meluaskan pengaruh. Perselisihan faham

2 GOLONGAN :- Badwi. Hadari. Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang sesama sendiri. Tawanan dijadikan hamba.

Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. Sanggup membunuh bayi perempuan. Berkahwin tanpa had & batasan. Hamba – golong paling hina. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun

EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. • Perdagangan. • Rompakan. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. • Kegiatan penternakan - badwi

ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Hanya 17 orang yang celik huruf. • Buta huruf begitu meluas. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. • Tidak tahu membaca & menulis. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. • Sinar baru selepas kedatangan islam.

RUMUSAN :

Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka.

LATIHAN

Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah.

A. Pengenalan

1. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.

2. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.

3. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

HANTAR TUGASAN ANDA

name:
email:

SOALAN 1 MAKSUD JAHILIAH:
jahil dari segi agama
Quraan Merumuskan Tiada Nabi
Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan

other comments:

KELAS KOMPUTER DI CITY CYBER RM120.00 MS OFFICE BASIC

CITY CYBER : PUSAT MAKLUMAT ANDA

WE SELL LAPTOP AND DESKTOP PC & UPGRADE COMPUTER