CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR HARAP ANDA BERSEDIA SAYA AKAN PAPARKAN TAJUK PENTING DAN SPOT QUESTION NEXT WEEK ..GAMBATTE KU DASAI JA NE
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Tuesday, September 15, 2009

Sistem pemerintahan Negara kota Madinah dan Rom

Pendahuluan
sistem pemerintahan kota Madinah diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW selepas berlakunya peristiwa Hijrah.selepas menggulingkan raja- raja Etruscan yang zalim, pemerintahan beraja Negara kota Rom digantikan dengan sistem Republik

1. sistem pemerintahan

Pemerintahan Nabi Muhammad S.A.W di Madinah sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan mengamalkan sistem berbentuk teokrasi dan demokrasi Islam.Kerajaa Rom pula sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan.Mengamalkan sistem Republik tulen

2. Ketua Negara/ ketua pemerintah

Madinah, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi bertindak sebagai ketua Negara, ketua agama, ketua hakim ,ketua tentera dan pemimpin masyarakat.
baginda merujuk kepada majlis Syura apabila membuat sesuatu keputusan berkaitan Negara. Rom pula Ketua pemerintah Negara kota Rom ialah dua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat.Perlantikan dua orang konsul dapat mengimbangi kuasa antara kedua – duanya supaya penyelewengan dapat dikawal.

3. Institusi pemerintahan

Madinah ,Sistem pemerintahan kota Madinah mempunyai institusi yang dikenali sebagai majlis Syura. Dianggotai oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keagamaan tanpa mengira kedudukan atau keturunan.manakala Rom
Institusi utama pemerintahan Rom ialah Dewan Senat dan Dewan perhimpunan.Dewan Senat dianggotai oleh golongan bangsawan yang kaya dan mereka digelar senator Dewan Senat berfungsi melantik ketua Negara, menggubal undang – undang dan melaksanakan pentadbiran Negara kota.Dewan perhimpunan dianggotai oleh semua warganegara tetapi mempunyai kuasa terhad kerana terpaksa mengikuti arahan konsul dan Dewan Senat.

4. kuasa keagamaan

Madinah,masjid menjadi institusi terpenting bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat kebudayaan , pertemuan umat Islam dan menyelesaikan sebarang masalah rakyat.( Masjid Nabawi)Ini menunjukkan dalam pentadbiran di kota madinah agama dan politik tidak dipisahkan. Kerajaan Rom pula Kuasa keagamaan terletak pada gereja yang dikendalikan oleh Paus.Soal agama diuruskan oleh pihak gereja.
Soal pentadbiran pula dibincangkan dalam perhimpunan di Forum dan Dewan Colloseum.
Terdapat pengasinngan yang jelas dalam hal agama dan duniawi.

5. Sistem perundangan

Nabi Muhammad SAW menggubal perlembagaan madinah yang telah menyatukan orang Muhajiran dan Ansar serta Yahudi.Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal tentang tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam. Rom pula, Sistem perundangan Rom dikenali sebagai undang – undang papan dua belas yang diletakkan di tempat awam.Menekankan konsep persamaan taraf rakyat disisi undang – undang.Dalam undang – undang Rom, seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya.

6. keadilan sosial

Madinah, Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosisal yang ketara.Nabi Muhammad SAW mengharamkan amalan perhambaan dengan menyeru para sahabat supaya membeli dan membebaskan hamba.Memansuhkan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan dan warna kulit.Mengangkat kedudukan/martabat golongan wanita. Rom, Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosial yang ketara.Pemerintah Rom cuba menghapuskan amalan hamba berhutang dengan meluluskan undang – undang khas.

KESIMPULANNYA

Terdapat banyak persamaan dan perbezaan antara kedua – dua Negara kota.
Ini menunjukkan pemerintahan kedua – dua Negara kota dilakasanakan secara sistematik.

BAB 1 TAMADUN ISLAM

MAKSUD JAHILIAH

Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL - QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:- Surah Al – Hijr Ayat 25. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Tiada Mempunyai Peradaban. Tidak Berakhlak. Tidak Boleh Membaca & Menulis. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Yahudi. Nasrani.Hunafa. Animisme

Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:- hubungan perdagangan. kegiatan diplomatik. kegiatan aktiviti agama. Pengaruh kuasa asing. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. ( majusi )

AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Sikap Mengagongkan Kaabah. Hajar Al – Aswad. Berhala Diperbuat Daripada Batu.Emas,Perak,Makanan.

Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. Al – Latt.Al – Manat.Al – Uzza.Al – Manar Hubal. Makkah Pusat Agama Berhala. Musin Haji, Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Berasal dari parsi. Api lambang agama ini. Tiada nabi & rasul. Mengikut nabi – nabi palsu.

3 mazhab:- Kayumarthian Zarwaniyah. Zaradustiyah Banyak di anuti di :- yaman. oman bahrin. Mereka memuja api. Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

ANIMISME Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. • Kitab taurat. • Kaum bani israiel. • Mengubah kitab suci taurat. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar.

AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. • Kitab injil. • Bani israil – penganut utama. • Ubah suai. • Ahl – kitab – penganut tulen. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah

SOSIAL

2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). arab badwi ( luar bandar )

Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang. Tawanan menjadi hamba. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. Mengamalkan sistem kabilah. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Dendam. Meluaskan pengaruh. Perselisihan faham

2 GOLONGAN :- Badwi. Hadari. Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang sesama sendiri. Tawanan dijadikan hamba.

Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. Sanggup membunuh bayi perempuan. Berkahwin tanpa had & batasan. Hamba – golong paling hina. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun

EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. • Perdagangan. • Rompakan. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. • Kegiatan penternakan - badwi

ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Hanya 17 orang yang celik huruf. • Buta huruf begitu meluas. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. • Tidak tahu membaca & menulis. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. • Sinar baru selepas kedatangan islam.

RUMUSAN :

Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka.

LATIHAN

Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah.

A. Pengenalan

1. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.

2. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.

3. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

HANTAR TUGASAN ANDA

name:
email:

SOALAN 1 MAKSUD JAHILIAH:
jahil dari segi agama
Quraan Merumuskan Tiada Nabi
Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan

other comments:

KELAS KOMPUTER DI CITY CYBER RM120.00 MS OFFICE BASIC

CITY CYBER : PUSAT MAKLUMAT ANDA

WE SELL LAPTOP AND DESKTOP PC & UPGRADE COMPUTER