CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR HARAP ANDA BERSEDIA SAYA AKAN PAPARKAN TAJUK PENTING DAN SPOT QUESTION NEXT WEEK ..GAMBATTE KU DASAI JA NE
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Monday, September 15, 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

gambatte ne

2.Organisasi Sosial merupakan ciri utama dalam Tamadun awal manusia.
Bandingkan sistem organisasi sosial Tamadun Mesopotamia dengan tamadun
Mesir.

SKIMA JAWAPAM

2. Organisasi Sosial merupakan ciri utama dalam Tamadun awal manusia.
Bandingkan sistem organisasi sosial Tamadun Mesopotamia dengan tamadun
Mesir.

Raja –lapisan/hairaki sosial tertinggi bagi Mesopotamia,
Mesopotamia-raja berkuasa dan berkedudukan tertinggi.
-merupakan wakil tuhan dan harus mentadbir dengan adil dan saksama.
-Institusi beraja barasal daripada jawatan ensi(gabnor) dan ingal/raja yang
dianggap mendapat mandat daripada tuhan.
-merupakan ketua pentadbir, tentera dan agama.
Raja Mesir- kedudukan tertinggi, dianggap sebagai tuhan yang melindungi rakyat.
-peranan raja sebagai ketua pendeta, ketua pentadbir dan ketua hakim.
-bergelar Firaun yang dianggap jelmaan tuhan Horus dan anak tuhan matahari.

2.Golongan bangsawan
Mesopotamia-hairaki kedua tertinggi selepas raja .
-dikenali sebagai marbanuti, iaitu akan membantu raja dalam pentadbir.
-berkuasa memilih pewaris tahta.
-terdiri daripada pegawai kerajaan seperti panglima tentera, ketua pendeta dan
gabnor yang dilantik oleh raja.
-Mereka tinggal di rumah sendiri dan memiliki ramai pekerja.
-sumber kekayaan mereka daripada rampasan perang dan cukai daripada rakyat.

Tamadun Mesir- kedua tertinggi selepas raja .
-terdiri daripada pegawai tinggi yang dilantik raja.
-contoh pendeta, penguasa dan pentadbir.
-memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran.
-juga memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran.
-turut memegang jawatan pendeta yang menjaga rumah ibadat, kuil, mengutip
cukai dan penulis salasilah raja.
-berperanan dalam perlantikan raja dan kedudukan pendeta sangat penting
dalam masyarakat. Orang Mesir percaya hanya pendeta yang boleh
mententeramkan tuhan yang menguasai alam sekitar.

3.Golongan professional/tentera
Mesopotamia- golongan professional merupakan hairaki yang ketiga.
-dikenali sebagai ummane yang terdiri daripada pengusaha bank, pedagang,
doctor, artis dan jurutulis.
-mempunyai persatuan menjaga kepentingan mereka.
-berperanan penting dalam ekonomi kerajaan dan mewariskan pekerjaan
kepada anak masing-masing.
Mesir
-golongan ketiga terdiri daripada kalangan tentera, tukang-tukang, petani dan
artisan.
-tentera yang berjaya dalam peperangan boleh memiliki pembantu rumah,
harta rampasan perang, ganjaran, pangkat dan tanah daripada estet di raja.
-buruh raja terdiri daripada pelombong emas, kuari, pekerja binaan, membuat
tembikar, membina piramid dan istana raja/firaun.
-golongan petani ditindas dan terikat dengan tuan tanah. Tiada kebebasan dan
menjadi buruh paksa dalam pembinaan candi.

4.Hiraki terbawah rakyat biasa dan hamba.
-Mesopotamia-rakyat biasa dan hamba merupakan hairaki terbawah.
-rakyat biasa dikenali sebagai Hupsi- terdiri daripada petani, askar dan hamba.
-hamba terdiri daripada mereka yang boleh dijual, tawanan perang dan orang
berhutang.
-dilayan baik dan mempelajari kemahiran serta memiliki harta.
-semasa Babylon, kelas sosial mushkennum ialah rakyat biasa yang miskin yang
yang tiada keistimewaan.

Mesir-
- golongan hamba tiada kebebasan, terdiri daripada tawanan perang.
- Bekerja di ladang raja dan rumah berhala/kuil.
- Zaman Ramses 11 tawanan perang dari Syria yang dipaksa kerja di sekitar
pembinaan.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

SELAMAT MENGAMBIL PEPERIKSAAN , SEMOGA ANDA BERJAYA ..GAMBATTE NE

BAHAGIAN A

1.Bincangkan Kepentingan Zaman Neolitik Kepada Perkembangan Tamadun Manusia.

SKIMA JAWAPAN

a.Banyaknya bilangan tapak serta peralatan menunjukkan wujudnya bilangan besar orang – orang Neolitik. Terdapat unsur kepelbagaian alat – alat yang lebih luas yang memerlukan kaedah – kaedah pembuatan peralatan yang lebih kompleks dan halus. Kebudayaan materialnya termasuk tembikar dan penggunaan benang kapuk dan bulu untuk proses penunan yang baru dipelajarinya. Alat – alat baru dibuat dengan sempurna dan pertama kalinya mungkin dipakai untuk mengelakkan nasib buruk.

b.Zaman Neolitik menyaksikan sesuatu perubahan yang disifatkan sebagai revolusi pertanian memburu binatang dan mengutip makanan menjadi kurang penting sedangkan penanaman tanaman – tanaman makanan bijirin menjadi semakin penting. Ia mungkin ada hubungannya dengan perubahan persekitaran dan iklim berikut dengan tamatnya zaman air baru apabila binatang – binatang yang biasa diburu berikut dengan pengunduran lapisan – lapisan air batu. Iklim yang lebih panas serta kemunculan tumbuhan – tumbuhan memaksa manusia mengubah suaikan ekonomi memburu kepada ekonomi pertanian. Dengan timbulnya kegiatan pertanian, corak hidup yang mengembara pun terhenti dan manusia mula menetap dan membina perkampungan. Kehidupan bermasyarakat membolehkan manusia berkerjasama membuka tanah ladang di hutan rimba, membajak ladang, menuai tanam – tanaman dan menternak binatang.

c.Manusia Neolitik mempertajamkan pemikiran konseptual mereka. Dapat diperlihatkan dalam penciptaan seninya yang menandakan satu gejala baru. Seni Paleolitik ialah realisme yang diilhamkan oleh objek – objek yang ia nampak. Simbolisme belum wujud. Seni Neolitik seperti yang ditunjukan dalam tembikar – tembikarnya mula menunjukkan permukaan yang dihias oleh pola – pola geometrik dan simbolik. Pemikiran konseptual mungkin merangkumi nilai – nilai agama yang berkaitan dengan peyembahan dewa – dewi untuk menjamin hasil tanaman dapat berlipat ganda.

BAB 1 TAMADUN ISLAM

MAKSUD JAHILIAH

Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL - QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:- Surah Al – Hijr Ayat 25. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Tiada Mempunyai Peradaban. Tidak Berakhlak. Tidak Boleh Membaca & Menulis. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Yahudi. Nasrani.Hunafa. Animisme

Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:- hubungan perdagangan. kegiatan diplomatik. kegiatan aktiviti agama. Pengaruh kuasa asing. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. ( majusi )

AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Sikap Mengagongkan Kaabah. Hajar Al – Aswad. Berhala Diperbuat Daripada Batu.Emas,Perak,Makanan.

Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. Al – Latt.Al – Manat.Al – Uzza.Al – Manar Hubal. Makkah Pusat Agama Berhala. Musin Haji, Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Berasal dari parsi. Api lambang agama ini. Tiada nabi & rasul. Mengikut nabi – nabi palsu.

3 mazhab:- Kayumarthian Zarwaniyah. Zaradustiyah Banyak di anuti di :- yaman. oman bahrin. Mereka memuja api. Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

ANIMISME Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. • Kitab taurat. • Kaum bani israiel. • Mengubah kitab suci taurat. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar.

AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. • Kitab injil. • Bani israil – penganut utama. • Ubah suai. • Ahl – kitab – penganut tulen. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah

SOSIAL

2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). arab badwi ( luar bandar )

Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang. Tawanan menjadi hamba. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. Mengamalkan sistem kabilah. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Dendam. Meluaskan pengaruh. Perselisihan faham

2 GOLONGAN :- Badwi. Hadari. Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang sesama sendiri. Tawanan dijadikan hamba.

Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. Sanggup membunuh bayi perempuan. Berkahwin tanpa had & batasan. Hamba – golong paling hina. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun

EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. • Perdagangan. • Rompakan. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. • Kegiatan penternakan - badwi

ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Hanya 17 orang yang celik huruf. • Buta huruf begitu meluas. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. • Tidak tahu membaca & menulis. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. • Sinar baru selepas kedatangan islam.

RUMUSAN :

Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka.

LATIHAN

Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah.

A. Pengenalan

1. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.

2. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.

3. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

HANTAR TUGASAN ANDA

name:
email:

SOALAN 1 MAKSUD JAHILIAH:
jahil dari segi agama
Quraan Merumuskan Tiada Nabi
Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan

other comments:

KELAS KOMPUTER DI CITY CYBER RM120.00 MS OFFICE BASIC

CITY CYBER : PUSAT MAKLUMAT ANDA

WE SELL LAPTOP AND DESKTOP PC & UPGRADE COMPUTER